TUYỂN SINH NĂM HỌC 2023 - 2024

Đăng lúc: 10:36:56 19/07/2023 (GMT+7)

 

TRƯỜNG MN CM YÊN XIN THÔNG BÁO

Thc hin công văn hướng dn s 11/HD-PGD&ĐT ngày 22/6/2023 ca PGD&ĐT huyn Cm Thy v vic tuyn sinh bc hc mm non năm hc 2023-2024.

Trường mm non Cm Yên xin thông báo v vic tuyn sinh các cháu trong độ tui Mm non trên địa bàn xã năm hc 2023-2024 như sau:

1. Địa đim: Ti Trường Mm Non xã Cm Yên

2. Thi gian:

- Tuyn sinh trc tuyến t ngày 15/07/2023 đến hết ngày 24/07/2023

_ Tuyn sinh trc tiếp t ngày 01/08/2023 đến hết ngày 10/8/2023

3. Đối tượng: Là các cháu trong độ tui t 2 tui đến 5 tui chưa đi hc lp mm non có h khu thường trú ti xã Cm Yên hoc các cháu t nơi khác chuyn v sinh sng trên địa bàn xã.

4. Hình thc tuyn sinh: trc tiếp hoc trc tuyến (theo hướng dn)

5. H sơ tr gm có:

- Đơn xin hc (theo mu ca trường)

- Bn sao giy khai sinh( Kèm theo bn chính để đối chiếu)

- Giy xác nhn nhân khu.

_ Mã định danh ca tr - Các giy t ưu tiên khác (nếu có): s h nghèo, h cn nghèo, khuyết tt...

Mi khó khăn vướng mc xin liên h cô: Hà Th Hin _ P. Hiu trưởng nhà trường _ S ĐT zalo: 0989616907

Lưu ý:

1. Nhà trường không thu h sơ trước và sau thi gian quy định.

2. Đối vi nhng PH đăng ký mi đã thc hin đăng ký trc tuyến thông qua link http://thanhhoa.tsdc.vnedu.vn/

Đến ti VP nhà trường (trong thi gian tuyn sinh) để hoàn tt các th tc và np các h sơ có liên quan cho tr.

Vy Nhà trường xin thông báo để Quý ph huynh được biết, thc hin đăng ký tuyn sinh trc tuyến đối vi tr đăng ký mi và thu xếp công vic để đến trường np h sơ tuyn sinh cho tr đúng thi gian quy định. Trân trng!

Khách hàng đang Online: 1
Tổng số truy cập: 15885