THÔNG BÁO

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH

Năm học 2019-2020

 

Căn cứ văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BGD&ĐT ngày 24 tháng 12 năm 2015 của Bộ giáo dục và Đào tạo về việc ban hành điều lệ trường mầm non;

Căn cứ quyết định số 1719/QĐ-UBND ngày 9/05/2019 của Ủy ban nhân dân Tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục năm học 2019-2020;

Căn cứ quyết định số 1772/QĐ-UBND ngày 3/07/2019 của Ủy ban nhân dân huyện Cẩm Thủy về việc phê duyệt chỉ tiêu Kế hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục năm học 2019-2020;

Căn cứ hướng dẫn của phòng giáo dục và đào tạo huyện Cẩm Thủy về việc hướng dẫn các trường mầm non công tác tuyển sinh năm học 2019-2020 như sau:

I . Mục đích, yêu cầu:

       1. Việc tuyển sinh phải thực hiện tốt công tác phát triển giáo dục miền núi và phổ cập giáo dục MN, phục vụ kế hoạch  học 2 buổi/ ngày và xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia của huyện.

2. Huy động được đảm bảo đủ tỉ lệ học sinh các độ tuổi ra lớp theo quyết định giao chỉ tiêu biên chế, lớp học sinh năm học 2019-2020 và chỉ tiêu của địa phương trong kế hoạch phát triển giáo dục miền núi.

3. Thực hiện nghiêm túc quy định về: Thời gian tuyển sinh, hồ sơ tuyển sinh, độ tuổi và sĩ số học sinh trên một nhóm/lớp (theo quyết định số 1772/QĐ-UBND ngày 3/07/2019 của Ủy ban nhân dân huyện Cẩm Thủy về việc phê duyệt chỉ tiêu Kế hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục năm học 2019-2020).

4. Đảm bảo công khai, công bằng về chỉ tiêu tuyển sinh, tuyến tuyển sinh và trách nhiệm trong công tác tuyển sinh.

II. Đối tượng tuyển sinh, thời gian và quy định hồ sơ tuyển sinh:

1. Đối tượng:

Theo quy định điều lệ trường MN, tuyển sinh đối với trẻ nhà trẻ và mẫu giáo.

2. Thời gian:

       - Bắt đầu từ ngày 22/7/2019 đến ngày 26/7/2019 (không tuyển sinh trước và sau thời gian quy định).

3.  Quy định về hồ sơ của học sinh:

+ Đơn xin học;

+ Bản sao giấy khai sinh  3 bản (kèm theo bản chính để đối chiếu );

+ Bản phô tô sổ hộ khẩu 2 bản (không cần công chứng, kèm theo bản chính để đối chiếu ).

+ Giấy chứng nhận hộ nghèo 3 bản.

+ Giấy chứng nhận hộ cận nghèo 3 bản.

+Giấy chứng nhận khuyết tật đối với học sinh thuộc hộ nghèo 3 bản.

Trên đây là thông báo kế hoạch công tác tuyển sinh của trường mầm non Cẩm Yên năm học 2019-2020, rất mong các bậc phụ huynh có con em trong độ tuổi nghiêm túc thực hiện đúng thời gian quy định.

 

     HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

 

 

Phạm Thị Liên

Khách hàng đang Online: 1
Tổng số truy cập: 15885